กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญบริจาคเงินสมทบโครงการ “เสียสละเพื่อผู้เสียสละ”

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง เป็น 500 เตรียง โดยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นอาคารอเนกประสงค์สูง 12 ชั้น ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 แต่เนื่องจากยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการ "เสียสละเพื่อผู้เสียสละ” เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก รวม 10 รายการ งบประมาณ 221 ล้านบาท จังหวัดนครปฐมจึงขอเชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดประชาชน ร่วมให้การสนับสนุนบริจาคเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าวตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติและตอบแทนคุณความดีที่ทหารผ่านศึกได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติ โดยผู้ที่บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี สนใจติดต่อกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3434-0155-6(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode