กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสีหายหรือจำเลยในคดีอาญา

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเทรนดี้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้กับผู้เสียหายรวมทั้งทายาท และจำเลยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 700,000 บาท โดยมี พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึ่งได้รับการพิจารณาช่วยเหลือจากคณะกรรมการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode