กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การตรวจราชการปีงบประมาณ 2556 เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
การตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2556 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 ในวันนี้ ( 8 มกราคม 2556) เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรี ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในนโยบายต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 ผลการบริหารงานจังหวัด การเตรียมความพร้อมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการประชาสัมพันธ์ ในส่วนจังหวัดขอนก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแจ้งเรื่องปริมาณน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีความจุ 39 % เขื่อนขนาดกลาง รวม ความจุ 72 % และได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยใช้เงินทดนองราชการ 50 ล้านบาท ไปแล้ว 21 อำเภอ ในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ การแพทย์สาธารณสุข รถบรรทุก 165 คัน เครื่องสูบน้ำ 168 เครื่อง รถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน แรงงานจังหวัด จำนวน 18 ล้าน บาทจ้างงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น งบส่งเสริมการไถกลบตอซัง ปุ๋ยพืชสด เมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 6 ล้านบาท การดำเนินโครงการอ่างเก็บกักน้ำห้วยสายบาตร บ้านเลิง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 109,000 บาท ควรการรอดกเนินการโครงการระบบประปาผลิตน้ำดิบ ผายกระสอบทรายเก็บกักน้ำ (สร้างทำนบชั่วคราว) เจาะบ่อบาดาล300 บ่อ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode