กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหววัดขอนแก่นรับรองครัวเรือนและค่ายรับขวัญส่งลูกหลานกลับคืนตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน X-ray 90 วัน

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นรับรองครัวเรือนและค่ายรับขวัญส่งลูกหลานกลับคืนตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน นายสงคราม ขำต้นวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเพสติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ที่มีความรุนแรง เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานปปส. จัดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 12 หมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 กำหนดบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในส่วนแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน มีการนำเข้าบำบัดรักษา ๓๒ คน ณ COmMand Post สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 จัดประชุมรับรองครัวเรือนและค่ายรับขวัญส่งลูกหลานกลับคืนตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode