ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดจุดตราวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 )
 
เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ที่หมวดการทางน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีปริมาณใช้รถอย่างหนาแน่น อักทั้งปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถิติเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดขอนแก่นและอีกหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการใช้รถอย่างถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากโรงพยาบาล เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำหรับรถโดยสารสาธารณะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยแต่การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ควรให้ความสำคัญกับรถโดยสารขนาดใหญ่ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานขอนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงชนบท บริษัทขนส่งจำกัด บูรณาการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะแลผู้ขับขี่ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 220 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ