สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดจุดตราวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 )
 
เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ที่หมวดการทางน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีปริมาณใช้รถอย่างหนาแน่น อักทั้งปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถิติเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดขอนแก่นและอีกหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการใช้รถอย่างถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากโรงพยาบาล เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำหรับรถโดยสารสาธารณะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยแต่การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ควรให้ความสำคัญกับรถโดยสารขนาดใหญ่ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานขอนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงชนบท บริษัทขนส่งจำกัด บูรณาการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะแลผู้ขับขี่ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 222 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ