TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง เลขที่บัญชี ๐๖๘-๐-๐๖๐๑๕-๔ ชื่อบัญชี "กฐินกรมประ / ขอเชิญผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 061-211535-6 / ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทาง ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 982-6-07027-0 / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดจุดตราวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555
 
เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ที่หมวดการทางน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีปริมาณใช้รถอย่างหนาแน่น อักทั้งปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถิติเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดขอนแก่นและอีกหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการใช้รถอย่างถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากโรงพยาบาล เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำหรับรถโดยสารสาธารณะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยแต่การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ควรให้ความสำคัญกับรถโดยสารขนาดใหญ่ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานขอนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงชนบท บริษัทขนส่งจำกัด บูรณาการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะแลผู้ขับขี่ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 5 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode