TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.29 น. ส่วนกลาง ที่บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่แต่ละกำหนด / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เปิดจุดตราวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะช่วงปีใหม่ 2556

วันที่ 28 ธ.ค. 2555
 
เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ที่หมวดการทางน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มีปริมาณใช้รถอย่างหนาแน่น อักทั้งปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สถิติเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดขอนแก่นและอีกหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการใช้รถอย่างถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากโรงพยาบาล เป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สำหรับรถโดยสารสาธารณะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยแต่การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ควรให้ความสำคัญกับรถโดยสารขนาดใหญ่ กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานขอนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงชนบท บริษัทขนส่งจำกัด บูรณาการตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะแลผู้ขับขี่ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode