กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อเรื่อง "การสงครามและศัสตราวุธต้นกรุงรัตนโกสินทร์"

วันที่ 20 พ.ย. 2553 )
หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
 
            เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคตของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2349 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อเรื่อง "การสงครามและศัสตราวุธต้นกรุงรัตนโกสินทร์” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม อาคารจุลชีววิทยา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของกรมพระราชวังหลังและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้ใดสนใจสำรองที่นั่งโทร. 02-4196544 หรือ 02-4196440 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode