ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชมรมส่วนปาล์มทุ่งรังสิต เรียกร้องให้แก้ไขราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ

วันที่ 11 ธ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (11ธ.ค.55) เวลา 10.20 นาฬิกา ชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตโดยมี นายมนัส พุทธรักษ์ รองประธานชมรมสวนปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต และตัวแทนเกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตเข้าพบ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ. ห้องรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำทันตกต่ำ ซึ่งมี        นางรีนัฐ รุณภัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางร่วมรับฟังข้อเรียกร้อง ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

                เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเหลือราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท ในขนาดที่ต้นทุนการผลิต กิโลกรัมละ 4.29 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไม่สามารถยืนอยู่ได้รวมทั้ง เกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิต ซึ่งมีอยู่ 400 กว่าราย มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,200 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 300,000 กิโลกรัม จึงได้มาเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อีกครั้งหลังจากได้ยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี นาย กิติรัตน์ ณ ระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดต่างๆทางภาคใต้โดยเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลละ 6 บาท

                สมาคมปาล์มน้ำมันแต่ละจังหวัดทีได้รวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยได้ทำปฏิญญาร่วมกันการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาปาร์มน้ำมันให้สูงขึ้นและรองรับผลกระทบในการก้าวไปสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 อีก 2 ปีข้างหน้า

 

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จำนวนคนอ่าน 412 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ