TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชมรมส่วนปาล์มทุ่งรังสิต เรียกร้องให้แก้ไขราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ

วันที่ 11 ธ.ค. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

วันนี้ (11ธ.ค.55) เวลา 10.20 นาฬิกา ชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตโดยมี นายมนัส พุทธรักษ์ รองประธานชมรมสวนปาล์มน้ำมันทุ่งรังสิต และตัวแทนเกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตเข้าพบ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ. ห้องรับรองชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำทันตกต่ำ ซึ่งมี        นางรีนัฐ รุณภัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางร่วมรับฟังข้อเรียกร้อง ราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิตกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

                เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันได้รับความเดือนร้อนอย่างมากจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาต่ำ มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเหลือราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท ในขนาดที่ต้นทุนการผลิต กิโลกรัมละ 4.29 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันไม่สามารถยืนอยู่ได้รวมทั้ง เกษตรกรจากชมรมสวนปาล์มทุ่งรังสิต ซึ่งมีอยู่ 400 กว่าราย มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 1,200 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 300,000 กิโลกรัม จึงได้มาเรียกร้องขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี อีกครั้งหลังจากได้ยื่นหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรี นาย กิติรัตน์ ณ ระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับชมรมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดต่างๆทางภาคใต้โดยเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลละ 6 บาท

                สมาคมปาล์มน้ำมันแต่ละจังหวัดทีได้รวมตัวกันเป็นสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยได้ทำปฏิญญาร่วมกันการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ต่อไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับราคาปาร์มน้ำมันให้สูงขึ้นและรองรับผลกระทบในการก้าวไปสู่ประชาคมเศษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 อีก 2 ปีข้างหน้า

 

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode