กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OT๐P)ขอนแก่น ปี ๒๕๕๕

วันที่ 29 พ.ย. 2555 )
 
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP Ptoduct Champion OPC)จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ นางเพ็ญสุภา ศิริสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่นร่วมกับคระอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(นตผ.จังหวัด)และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกำหนดดำเนินการ คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP Ptoduct Champion OPC)จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแสงตะวัน ชั้น ๘ โรงแรมแก่นอินทน์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นทั้งนี้เพื่อจัดระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์(๑-๕ ดาว)นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม มีอำเภอส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรทั้ง ๒๖ อำเภอในจังหวัดขอนแก่น พัฒนาการจังหวัด กล่าวว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขอนแก่นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KBO) ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน (OTOP) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕ โดย "ผ้าไหมแต้มหมี่” จากกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ ซึ่ง ๔ นักวิชาการผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จนได้รับรางวัลการันตีหลายรางวัลนั้น ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิเชียร วรพุทธพร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ดร. วิภาวี กฤษณะภูติ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายสุพนต์ สีหาราชย์ เจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลิตภัณฑ์ "ผ้าไหมมัดหมี่” ซึ่งผลการประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น ปี ๒๕๕๕ ตัดสินให้ เครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ การพัฒนาผลงานของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จได้ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode