กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอบ้านไผ่เป็นอำเภอนำร่องสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

วันที่ 26 พ.ย. 2555 )
 
อำเภอบ้านไผ่ เป็นอำเภอนำร่องโครงการ สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน ๑๐๐% นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นเลือกอำเภอบ้านไผ่เป็นอำเภอนำร่องโครงการ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจในด้านการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สภ.บ้านไผ่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการโดยเฉพาะด้านงานจราจร เนื่องจากสถิติประเทศไทยมียอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านการจราจรเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และสาเหตุของการสูญเสียที่สำคัญประการหนึ่งคือการที่ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านการจราจร ด้วยความสำคัญดังกล่าว สภ.บ้านไผ่ จึงได้จัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ขึ้นมี วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้านการจราจร สร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร เพื่อให้ยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอันมีสาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย มีจำนวนลดลง เป้าหมายประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จะบังคับใช้กฎหมาย โดยเข้มงวดกวดขัน วินัยจราจรอย่างจิรงจัง ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode