กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีประชุมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนประจำปี 2556 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีประชุมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนประจำปี 2556 จังหวัดปทุมธานี

 

          วันที่  23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 – 15.00 น. นาย ธงชัย บุตรนุชิต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ได้จัดประชุมแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนประจำปี 2556  จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและฝ่ายอำนวยการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ 7 อำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมรับฟัง

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556 จำนวน 2 แผนงานประกอบด้วย แผนงานการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวน 3,158,830 บาท และแผนงานการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงด้วยงบประมาณ 1,212,000 บาท ซึ่งมีโครงการกระจายไปทุกอำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวม 31 โครงการ นอกจากนั้นยังมีโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จะดำเนินการในปี 2556   แยกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ จำนวน 35 หมู่บ้านชุมชน ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 7 ศูนย์ การพัฒนายกระดับ กองทุนรักษาระดับ A 44 กองทุน ระดับ B 16 กองทุน และ C เป็น B กองทุน ประชาคมคัดแยกครัวเรือน 81 ครัวเรือน และการมอบธงครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด 81 ครัวเรือน

          นอกจากการขับเคลื่อนแผ่นงานทั้ง 2 แผนงาน 1 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน แล้วจะต้องดำเนินการในการประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชน 128 แผนชุมชน และโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 1 พัฒนากร 1 หมู่บ้านภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 25 พัฒนากร 25 หมู่บ้าน

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode