กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 และส่วนกลางตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. นางนารีณัฐ  รุณภัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลางได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  ตลอดทั้งขอความแนะนำเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยในสังกัดไว้ 3 เรื่องหลัก ๆ ประกอบด้วยโครงการพระราชดำริ  โครงการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายเฉพาะสำหรับโครงการพระราชดำริให้มีคณะกรรมการติดตามประสานโครงการพระราชดำริและในการเสด็จตรวจงานทุกครั้ง ต้องมีผู้ใหญ่ของหน่วยงานรับเสด็จและแนะนำตัว เพื่อรับสนองงานและในวันที่ 5 ธันวาคม 2535   สมาคมดินโลกและ FAO ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยจัดเป็น World soil Day จึงควรจัดงานเทิดพระเกียรติไปพร้อม ๆ กันด้วย

          ส่วนโครงการตามนโยบายรัฐบาลมีโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานาประเทศในการขับเคลื่อนเรื่อ AEC และการยกระดับราคาสินค้า การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ประกอบด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขันและความมั่นคงอาหาร การพัฒนาทรัพยากรในไร่นา ดิน น้ำ การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตและการทำมาตรฐานการผลิต

          และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับเกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Office ด้วยการตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรซึ่งมีทั้งแหล่งผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต การเตือนภัย เป็นศูนย์สารสนเทศราคาสินค้า การตลาดทั้งในและนอกประเทศ ปัจจัยการผลิต การเตือนภัย เป็นศูนย์สารสนเทศ War Room  เชื่อมข้อมูลกับทุกจังหวัดเพื่อให้ข้าราชการนำไปแนะนำเกษตรกร

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode