กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการส่งเสริมกฏหมายเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช่กฏหมายมลพิษเกินมาตรฐาน

วันที่ 23 พ.ย. 2555 )
 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กับรถที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐาน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการส่งเสริมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กับรถที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๔๔๕ การพิจารณาตั้งจุดตรวจวัดมลพิษควรเป็นจุดที่การระบายมลพิษจากยานพาหนะมีผลต่อสุขภาพและเสนอเรื่องให้เข้าในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รูปแบบการประชาสัมพันธ์เน้นจัดกิจกรรมเป็นจุดๆ ในบริเวณที่เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ เรื่องพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ จังหวัดขอนแก่นเน้นการตรวจบริการ ตรวจวัดมลพิษ ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น จำนวน ๕ ครั้ง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์โครงการ ๔ จุดตรวจร่วมกับสภ.เมืองคือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร หน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น/โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น หน้าสนามกีฬากลางขอนแก่น/เทศบาล ๓ สี่แยกสามเหลี่ยมพร้อมทำสติ๊กเกอร์แจกให้นักเรียนไปแจกผู้ปกครอง จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะทำงานอีกครั้งในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคมี่ ๑๐ ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode