กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1

วันที่ 15 พ.ย. 2553 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 และโครงการตามแผนงานปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 เช้าวันนี้ ( 15 พ.ย.53 ) ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับนายธวัชชัย ฟักอังกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 พร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์และจเพชรบูรณ์ สำหรับประเด็นที่สำคัญในการมาตรวจราชการครั้งนี้ ได้แก่การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม การเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัย การสำรวจความเสียหายหลังจากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยในหนาวให้กับประชาชน ของแต่ละจังหวัด พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 ยังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการให้ความสำคัญในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2553 นี้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode