กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 15 พ.ย. 2553 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 
จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกเช้าวันนี้ (15 พ.ย. 53) ประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจน การจัดตั้งกองทุนศาลหลักเมือง เพื่อทำนุบำรุง ดูแลอาคารสถานที่ และเพื่อให้การดำเนินการกองทุนศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายน 2553 ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบ ทำให้ศาลหลักเมืองมีความสวยงาม โดดเด่น สง่างาม มีทัศนียภาพที่น่าชื่นชม ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัด พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้ร่วมกันหารือแนวทางในการป้องกันการโจรกรรมตู้บริจาคของมิจฉาชีพ ที่เคยถูกโจรกรรมมาแล้วถึง 2 ครั้งสำหรับศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกศาลหลักเมืองได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณี เป็นหลักชัย หลักใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้าง และดำเนินการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2540 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode