สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย
ชมรมชาวปักษ์ใต้พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ ซับน้ำตาชาวใต้

วันที่ 15 พ.ย. 2553 )

เมื่อสายของวันนี้ นายไพศาล หิรัญสาลี อธิบดีอัยการเขต 6 ในฐานะประธานชมรมชาวใต้พิษณุโลก ได้รวมพลังชาวปักษ์ใต้พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันบริจาคเงิน อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค โดยจัดทำเป็นถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ 1,200 ชุด แยกเป็นนครศรีธรรมราช 200 ชุด พัทลุง 850 ชุด สงขลา 150 ชุด มูลค่า 400,000 บาท โดยออกเดินทางจาก จ.พิษณุโลก เมื่อเช้าของวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นได้ไปรับมอบถุงยังชีพจาก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะนำส่งไปช่วยเหลือในภาคใต้ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ โดยมีตัวแทนชมรม คือ นางโสภา (จรจิตร) นครจินดา เลขานุการชมรม นายอนุวัตร ไวยกาญจน์ นายทวีศักดิ์ เบญจกุล นายรัฐ อรรถสงเคราะห์ รองประธานชมรม นางสาววรมน สวัสดิสาร พร้อมด้วยคณะเป็นตัวแทนส่งมอบน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
จำนวนคนอ่าน 1422 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ