กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)แล้ว ๒๒ อำเภอ

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง )จำนวน ๒๒ อำเภอ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดจอนแก่นเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นสรุปสถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบัน(ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ประสบภัยแล้ง) จำนวน ๒๒ อำเภอ ๑๘๐ ตำบล๑,๙๖๒ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๗ (ยกเว้น ๔ อำเภอ ชุมแพ ภูผาม่าน บ้านแฮด โคกโพธิ์ชัย) ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๖๓,๔๕๓ ครัวเรือน ๖๐๕,๙๖๕ คนร้อยละ ๓๐.๑๙ ของจำนวนครัวเรือนทั้งจังหวัด พื้นที่การเกษตรเสียหาย ๗๘๙,๐๙๙.๒๕ ไร่ นาข้าว ๗๓๙,๗๗๕.๒๕ ไร่ พืชไร่ ๒๘,๖๕๔ ไร่ พืชสวน ๒๐,๖๗๐ ไร่ รวมมูลค่าความเสียหาย ๗๔๒,๖๘๖,๔๕๖.๕๐ บาทบ่อน้ำบาดาลอุดตัน ๖๗ แห่ง ระบบประปาหมู่บ้านชำรุด ๕๕ แห่ง จังหวัดให้แต่ละอำเภอใช้เงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอละ ๑ ล้านบาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนำน้ำดื่มแจกจ่ายให้ประชาชนพื้นที่อำเภอน้ำพอง ๑๒,๐๐๐ ขวด ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ๒๘ ใบ ข้าวสาร ๒๐๐,๐๐๐ บาทนำรถบรรทุกน้ำ ๓๔ เที่ยว ๒๑๖,๐๐๐ ลิตร สภาพน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำในอ่าง ๑,๐๔๐.๔๔ ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้งาน๔๕๘.๘๗ ล้าน ลบ.ม. ๒๔.๘๑ % ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน ๑๔ แห่งอำเภอต่างๆ มีปริมาณน้ำรวม ๘๑.๙๐๑ ล้านลบ.ม. คิดเป็น ๗๗ % ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode