กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
BIFF&BIL 2013 สร้างโอกาสดีไซเนอร์รุ่นใหม่ สู่แบรนด์ไทยระดับโลก

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
          งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนัง ปี 2556 หรือ Bangkok International Fashion Fair & Bangkok International Leather Fair 2013 (BIFF&BIL 2013) เตรียมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่เพื่อเป็นแบรนด์ไทยระดับโลก พร้อมแสดงศักยภาพจากสินค้าทุกกลุ่มทั้งไทยและอาเซียน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
          นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงงาน BIFF&BIL 2013 ว่า "งาน BIFF&BIL หรือ งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังที่จะถึงในปี 2556 นี้ เป็นงานที่ช่วยผลักดันให้ดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่ๆได้รู้จักวิถีทางทั้งด้านการออกแบบและการทำการตลาดในเชิงลึก เข้าใจถึงความต้องการและการเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้จะเป็นการผนึกกำลังของวงการแฟชั่นและเครื่องหนังของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในมิติที่แตกต่างและยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านๆมา เพราะเสมือนเป็นการประกาศศักยภาพให้ผู้ที่เข้าร่วมชมงานรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของวงการแฟชั่นและเครื่องหนังของไทย–อาเซียน เป็นเวทีจับกระแสแฟชั่นดึงดูดผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างชาติเข้ามาร่วมชมสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังไม่ควรพลาดโอกาสที่จะพบปะและเชื่อมโยงประตูการค้าในการเจรจาธุรกิจ ดังนั้นงาน BIFF&BIL 2013 นี้จะเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร”
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "นักออกแบบ หรือดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่มีความเป็นศิลปินและสร้างสรรค์งานออกแบบทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังได้ไม่แพ้ช่างศิลป์ระดับโลก แต่สิ่งที่นักออกแบบไทยขาดคือ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจซึ่งเป็นจุดสำคัญในการทำการค้าเพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักในระดับโลกและก้าวสู่ตลาดสากลได้ รวมทั้งสินค้าไทยต้องสร้างจุดยืนและตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Brand Positioning) ให้มั่นคง เพราะหลายๆแบรนด์ของไทยที่ก้าวไปไม่ถึงตลาดสากลนั้น เกิดจากการไม่รักษาจุดยืนของผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งเสียก่อน จึงทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถจดจำสินค้าและขาดความเชื่อถือทั้งที่สินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังไทยนั้นมีความประณีตในการตัดเย็บ ด้วยเหตุนี้ผู้ซื้อจึงหันไปสนใจกับสินค้าจากแหล่งอื่นๆแทน และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญควรสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ (Brand Differentiation) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสร้างสรรค์และตัวตนของสินค้าได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวการกำหนดกลยุทธ์ให้ผู้ผลิตสามารถเลือกและเข้าถึงในตลาดเพื่อจูงใจผู้ซื้อได้”
          "ก่อนที่จะนำสินค้าออกสู่ต่างประเทศนั้น สิ่งที่ควรตระหนักคือ การเข้าใจตลาดภายในประเทศเสียก่อน สินค้าในอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังควรสร้างจุดยืนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ชัดเจนเพื่อส่งต่อความมั่นใจนี้ให้กับผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศต่อไป การสร้างความแข็งแกร่งนี้ต้องเป็นการรวมพลังกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเสนอสินค้า การเจรจาการค้าและการตลาดเพื่อสร้างจุดร่วมทางการคิดให้ไปในทางเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ทุกๆเดือนทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับผิดชอบให้มีการจัดเสวนาระหว่างผู้ประกอบการ สมาคม สมาพันธ์ต่างๆ กรมศุลกากร และธนาคารเพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการตลาด เข้าใจตลาดทั้งความต้องการและการเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดี” รองอธิบดี ฯ กล่าวปิดท้าย
          งาน BIFF &BIL 2013 ภายใต้แนวคิด "Rhythm of ASEAN” หรือ "จังหวะแฟชั่น สีสันอาเซียน” เพื่อแสดงถึงการผนึกกำลังความสามารถทั้งด้านการออกแบบสร้างสรรค์และการเจรจาทำธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังของไทย – อาเซียน รวมทั้งนานาชาติ งานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเวทีแสดงความสามารถอย่างไร้ขีดจำกัดของการรวมอุตสาหกรรมด้านต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจัดซื้อ ดีไซเนอร์ และผู้จัดจำหน่าย ได้มีพื้นที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และพบพันธมิตรใหม่ทั้งในประเทศ ในอาเซียน และทั่วโลก
          งาน BIFF&BIL 2013 จะเปิดให้นักธุรกิจ/ผู้อยู่ในวงการแฟชั่นทั้งจากต่างประเทศและในประเทศได้พบปะสร้างเครือข่าย/ชมผลงาน/เลือกซื้อสินค้าและเจรจาธุรกิจระหว่างในวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 และสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานและจับจ่ายซื้อสินค้าได้ในวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญดีไซเนอร์ ผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมแฟชั่น สิ่งทอ เครื่องหนังมารวมพลังกันแสดงศักยภาพและสร้างมิติใหม่ในงาน BIFF & BIL 2013 สนใจร่วมแสดงสินค้าในงาน ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biffandbil.com และ www.thaitradefair.com หรือติดต่อสายตรง 1169

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กรม?ส่ง?เสริม?การค้าระหว่างประเทศ กระทรวง?พาณิชย์
40/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบล?บางกระสอ จังหวัด?นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-507-8410, 02-507-8367- 71
โทรสาร : 02-547-4283
Website : www.biffandbil.com, www.thaitradefair.com, www.ditp.go.th,
www.facebook.com/BIFFandBIL
E-mail : fashionact@ditp.go.th
สายตรง: 1169เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode