กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมทางหลวงระดมความคิดเห็นชาวขอนแก่นเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับแก้ไขวิกฤติจราจร

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
กรมทางหลวงระดมความคิดเห็นชาวขอนแก่นร่วมเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับ แก้วิกฤตจราจรจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนหลังศูนย์ราชการ จ. ขอนแก่น วันนี้( ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ " โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนหลังศูนย์ราชการ ที่ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นที่มีสภาพการจราจรเข้าขั้นวิกฤตเนื่องจากประชาชนต้องเดินทางเข้าออกตัวเมืองจึงจะหลีกเลี่ยงการใช้ถนนประชาสโมสรที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นมาใช้ถนนศูนย์ราชการแทนส่งผลให้การจราจรหนาแน่นขึ้น กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒กับถนนศูนย์ราชการ ประกอบด้วย ๓รูปแบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางเลือกเป็น ๓ รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ สะพานข้ามทางแยก รูปแบบที่ ๒ ทางลอดแบบแยกทิศทางและรูปแบบที่ ๓ เป็นรูปแบบที่ประชาชนสนใจ เป็นทางลอดแยก ๒ ทิศทางขนาด ๒ ช่องจราจร เชื่อมการเดินทางโดยตรงระหว่างถนนศูนย์ราชการกับถนนมิตรภาพเพื่อให้ลดที่ต้องเลี้ยวขวาเข้าออกถนนศูนย์ราชการสามารถใช้ทางลอดข้ามแยกได้อย่างสะดวกต้องเวรคืนที่ดินเพิ่มเติมอี ๒๐ ไร่ซึ่งเป็นแบบที่แพงที่สุด นายธานินทร์ วีรัตนพงษ์ ผู้จัดการโครงการฯกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ถ้าประชาชนเลือกรูปแบบที่ ๓ ต้องใช้งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ตั้งงบประมาณไว้ ๓๖๐ ล้านบาท รวมค่าเวนคืนที่ดินอีก ๒๐๐ ล้านบาท ( ๒๐ ไร่) คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นก่อสร้างได้ในปี ๒๕๕๗ เมื่อได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะตามรูปแบบและความต้องการที่เหมาะสม ทั้งนี้หากโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒กับถนนหลังศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นไปตามแผนการพัฒนาทางหลวงระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๙)ปรับปรุงทางแยกต่างระดับรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชื่อมการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กว่า ๒๐๐ คน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode