กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอนแก่นยกร่างบันทึกข้อตกลงแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างคุ้มครองสิทธิ ป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน นายสมศักดิ์ สุวรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า สำนักงานกิจการสตรีและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโอเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายคือผู้แทนหน่วยงาน ๑๔ หน่วยงาน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด ปกครองจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี สปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode