กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการสัมมนาสร้างคนในองค์กรให้มีความสุขก้าวสู่ AEC ปี ๒๐๑๕

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
โครงการสัมมนา "การสร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี ๒๐๑๕ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ( ส.ส.ส)จัดโครงการสัมมนา "การสร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี ๒๐๑๕ ในวันนี้ (๑๙ พ.ย.๒๕๕ค) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องคอนเวนชั่น ๑-๒ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ในโครงการสัมมนา "การสร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี ๒๐๑๕ โดยมีนายสุชาติ วิสุวรรณ รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา"การสร้างคนในองค์กรแห่งความสุขก้าวสู่ยุค AEC ในปี ๒๐๑๕ ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นมากว่าการเปิดเสรีการค้า ที่นอกจากจะส่งผลให้อาเซียน ๑๐ ประเทศ เป็นเหมือนประเทศเดียวกันไม่มีกำแพงภาษี ไม่มีการกีดกันทางการค้า สินค้า บริการ การลงทุน แรงงาน มีฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลากหลายสาขา เช่น เกษตร การส่งเสริม SME การคุมครองผู้บริโภค เป็นต้น ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย เช่น การนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากอาเซียนในราคาถูกลงสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นบุคลากรวิชาชีพมีโอการเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นมากขึ้นลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ จากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในอาเซียนผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เช่นผู้ประกอบการ อาจถูกสินค้า/บริการของประเทศอาเซียนอื่น เข้ามาแข่งขันหรือแย่งตลาดไปบุคลากรวิชาชีพ อาจถูกแย่งงานจากบุคลากรของประเทศอาเซียนอื่น ดังนั้น ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและเร่งปรับตัว ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในขณะเดียวกัน ภาคประชาชนในฐานะลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในภาคราชการหรือภาคเอกชน ควรพัฒนาศักยภาพของตน มีทัศนคติที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เพื่อให้แข่งขันในตลาดแรงงานได้ภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมาย และกฎระเบียบภายในประเทศ ก็จำเป็นต้องเริ่มปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ AEC ด้วย” ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode