ร่วมส่งบทความประกวดหัวข้อ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม" (08/08/2557) / ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยคู่กับธง สก. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมตั้งเครื่องสักการะบูชา ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12-31 ส.ค. 57 (30/07/2557) / รวมใจรักภักดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหลังอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31ธันวาคม 2557 (23/06/2557) / จากนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รถไฟฟ้าบีทีเอส จะเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 06.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนแรกจากสถานีปลายทางสายสุขุมวิท จะเริ่มเวลา 05.15 น. และสายสีลม 05.30 น. Until further notice, the BTS SkyTrain will be open for service from 06. (26/05/2557) /  1 พ.ค. 57 เวลา 18.00 น.กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานลีลาศ อาคารใหม่สวนอัมพร สนใจติดต่่อ 092-2468488 (01/05/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอบ้านฝางคัดเลือกบ้านหินฮาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี ๒๕๕๖

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
อำเภอบ้านฝางคัดเลือกบ้านหินฮาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ซึ่งในขณะนี้มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ "อยู่เย็น เป็นสุข”ในอำเภอบ้านฝาง ๔หมู่บ้าน คือบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านฝาง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔4 ตำบลหนองบัว และบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง ซึ่งทั้ง ๔ หมู่บ้านนี้ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลายกิจกรรม ตลอดจนมีการรักษามาตรฐานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ อำเภอบ้านฝางได้ร่วมกับทุกภาคส่วนพิจารณาคัดเลือก "บ้านหินฮาว” หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนฆ้อง เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เนื่องจากเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นฐานการพัฒนาชุมชนที่ดี ค่อนข้างชัดเจน มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารข้าว กลุ่มอาชีพ กิจกรรมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และที่สำคัญคือชาวบ้านมีการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามอย่างเหนียวแน่น มีความสามัคคีในชุมชน คาดว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหมู่บ้านหินฮาวจะมีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงอีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านฝางกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในทุกปีที่ผ่านมาจะมีหลากหลายกิจกรรมโดยดำเนินการทั้งปีทั้งการสร้างแกนนำชุมชน การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประเมินความสุขมวลรวม เรียกว่า "พัฒนากร” จะต้องไปอยู่กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตลอดทั้งปี และเมื่อดำเนินการครบกระบวนการแล้วหากผลงานของหมู่บ้านเป็นน่าพอใจอำเภอฯก็จะได้ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดต่อไป. ข่าวพิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 638 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ