กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอบ้านฝางคัดเลือกบ้านหินฮาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี ๒๕๕๖

วันที่ 20 พ.ย. 2555 )
 
อำเภอบ้านฝางคัดเลือกบ้านหินฮาว เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ซึ่งในขณะนี้มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ "อยู่เย็น เป็นสุข”ในอำเภอบ้านฝาง ๔หมู่บ้าน คือบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านฝาง บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๔4 ตำบลหนองบัว และบ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าหวายนั่ง ซึ่งทั้ง ๔ หมู่บ้านนี้ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหลายกิจกรรม ตลอดจนมีการรักษามาตรฐานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ อำเภอบ้านฝางได้ร่วมกับทุกภาคส่วนพิจารณาคัดเลือก "บ้านหินฮาว” หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนฆ้อง เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เนื่องจากเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นฐานการพัฒนาชุมชนที่ดี ค่อนข้างชัดเจน มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย อาทิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ธนาคารข้าว กลุ่มอาชีพ กิจกรรมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ และที่สำคัญคือชาวบ้านมีการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามอย่างเหนียวแน่น มีความสามัคคีในชุมชน คาดว่าหลังจากเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหมู่บ้านหินฮาวจะมีความโดดเด่น และมีชื่อเสียงอีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านฝางกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในทุกปีที่ผ่านมาจะมีหลากหลายกิจกรรมโดยดำเนินการทั้งปีทั้งการสร้างแกนนำชุมชน การพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประเมินความสุขมวลรวม เรียกว่า "พัฒนากร” จะต้องไปอยู่กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตลอดทั้งปี และเมื่อดำเนินการครบกระบวนการแล้วหากผลงานของหมู่บ้านเป็นน่าพอใจอำเภอฯก็จะได้ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดต่อไป. ข่าวพิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode