กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 16 พ.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

การพัฒนาช่องทางในการสื่อสารเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

                วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานในการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมรับฟังการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

                องค์กรบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยตามกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่และภารกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นโดยตรง ที่จะต้องป้องกันโรคและระวังโรคติดต่อในพื้นที่ ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นับว่าเป็นสื่อบุคคลที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อผู้รับข้อมูล โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งและผู้ให้ข้อมูลจะต้องมีการทำงานที่ประธานระหว่างหน่วยงานราชการและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเตือนภัยที่ถูกต้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคในปัจจุบัน ทั้งการเตือนภัยด้วยการให้ข่าวโรคและภัยสุขภาพก่อนเกิดโรค ทั้งการป้องกันและการสังเกตการณ์ การให้ข่าวเกี่ยวกับการป้องกันและข้อมูลที่เป็นจริง เที่ยงตรง เพื่อลดการตื่นตระหนกของประชาชนขณะเกิดโรคและการให้ข่าว เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หลังเกิดโรคผ่านไปแล้ว

                องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคที่เข้มแข็งแบบยั่งยืนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode