กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองแม่รำพัน

วันที่ 13 พ.ย. 2555
ธนกฤต มาตรแม้น
 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองแม่รำพัน พร้อมสร้างทันทีเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล
 
วันนี้เวลา 09.30 น. นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร จัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนคลองโพธิ์ ชุมชนเลอไท และชุมชนวัดคูหาสุวรรณ เกี่ยวกับการก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองแม่รำพันขึ้นแทนประตูระบายน้ำเดิมที่ชำรุด มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 100 คน
 
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ได้บรรยายถึงลักษณะทางกายภาพของคลองแม่รำพันว่ามีความยาว 105 กิโลเมตร เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำไหลผ่านสูงสุด 531 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ประตูระบายน้ำปลายคลองสามารถระบายน้ำไก้เพียง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากการสำรวจของทีมวิศวกรพบว่าประตูระบายน้ำตั้งอยู่ในพื้นที่ทรายแม่น้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากดินทรายใต้ประตูระบายน้ำจะถูกน้ำกัดเซาะจนน้ำลอดผ่านเข้าคลองได้ ทำให้ไม่สามารถปิดกั้นน้ำจากแม่น้ำยมไม่ให้ไหลเข้าคลองได้ จึงได้ทำการออกแบบประตูระบายน้ำใหม่แบบบานเดียว มีความสามารถในการระบายน้ำ 36 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ฐานรากเป็นเสาเข็มตอกจนถึงชั้นดินเหนียวแข็งที่ความลึกประมาณ 8 เมตร พร้อมกับมีการเสริมชั้นป้องกันการกัดเซาะทรายใต้ประตูระบายน้ำ ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแรงกว่าของเดิมมาก ส่วนด้านบนประตูระบายน้ำเป็นอาคารควบคุมการปิด – เปิดประตูด้วยระบบไฟฟ้า (ของเดิมใช้แรงคนในการปิด – เปิด) ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของเมืองสุโขทัย พร้อมกับนำเสนอภาพแบบการก่อสร้างพร้อมกับอธิบายการทำงานของประตูระบายน้ำในระบบ 3 มิติ ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 40 ล้านบาท
 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำประชาพิจารณ์ พบว่าประชาชนเห็นชอบให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำใหม่ตามแบบที่สำนักชลประทานที่ 4 ได้ออกแบบไว้ โดยไม่มีการปรับแก้ไขแต่อย่างใด ซึ่งนายพิเชฐ ไทยกล้า ได้กล่าวว่า จากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการนำเสนอโครงการพร้อมแบบแปลนให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในปลายเดือนนี้ที่จังหวัดพิษณุโลก ตนจะใช้โอกาสนั้นนำเสนอโครงการก่อสร้าง ซึ่งหากได้รับการอนุมัติก็จะเร่งก่อสร้างโดยเร็วเพื่อให้เสร็จทันฤดูน้ำหลากในปีหน้าต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode