กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รองนายกรัฐมนตรีตรวจสอบพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น นำเหลือ ไม่ถึง ๕๐ %

วันที่ 9 พ.ย. 2555
 
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจสอบเขื่อนอุบลรัตน์ พร้อมยืนยัน ประชาชนต้องมีน้ำอุปโภคบริโภค สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบทันที นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้ง ใน จ.ขอนแก่น และสถานการณ์น้ำกักเก็บภายใน เขื่อนอุบลรัตน์ หลังมีไม่ถึง 50% ของความจุอ่าง ส่งผลให้ทั้งจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องนายปลอดประสพ กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง จะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะ น้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค ที่จะต้องมีโดยตลอด ซึ่งทางจังหวัดใดประสบปัญหา ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบโดยทันทีนอกจากนี้ นายปลอดประสพ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวนกว่า ๕ หมื่นล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเตรียมนำเครื่องสูบน้ำ และเครื่องจักรกล ในการแก้ไขสถาน๒ สัปดาห์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบกลางจะต้องเป็นไปตามความจริงและตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ประชาชนทุกจังหวัดต้องมีใช้เพราะเรามีน้ำต้นทุนสำหรับการนี้อย่างเพียงพอแน่นอน ไม่เหมือนน้ำเพื่อการเกษตรที่ต้องลดพื้นที่เพราะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากโดยเฉพาะการทำนาปรัง ซึ่งหากจังหวัดใดประสบปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้หรือมีผลกระทบเกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการในเรื่องนี้ให้เพียงพอหากมีการร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบโดยทันที ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำที่ต้องแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือน้ำฝนและน้ำต้นทุน ซึ่งแยกเป็นน้ำผิวดินหรือน้ำในห้วยหนองคลองบึงในอ่างเก็บน้ำและน้ำใต้ดินพวกน้ำบาดาลเราต้องนำมาเก็บกักไว้ใช้งานให้พ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ให้ได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการให้ดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าไปรอให้ชาวบ้านเดือดร้อนก่อนซึ่งช่วงนี้รัฐบาลมีเงินในการมาช่วยเหลือโดยให้แต่ละจังหวัดจะต้องกำหนดแผนและบริหารจัดการให้ได้อย่างครอบคลุม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างทั่วถึงและไม่ให้ประชาชนประสบปัญหา อย่างไรก็ตามลำน้ำในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ทั้งแม่น้ำชี แม่น้ำมูลและลำน้ำเชิญ ที่จากการตรวจสอบพบว่าบางจุดมีความแคบเหมาะแก่การทำฝายชะลอน้ำเพื่อจัดสรรน้ำ และกักเก็บน้ำ ดังนั้นทุกจังหวัดต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที ขณะที่นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้มีเพียงร้อยละ ๔๓.๘๔ ของความจุอ่างเท่านั้น หรือประมาณ ๑,๐๖๕.๘๑ ล้าน ลบ.ม.โดยที่สามารถใช้น้ำได้เพียงอีกร้อยละ ๒๖ เท่านั้น ในขณะที่อ่างเก็บน้ำ ๑๔แห่งของทั้งจังหวัดมีปริมาณน้ำพอกับการแก้ไขปัญหาการอุปโภคบริโภคสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกจากจะนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งยังคงมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขุดบ่อ ลอกท่อ ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรให้อย่างทั่วถึง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode