กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมวิชาการเอดส์โลกครูยุคใหม่ ใส่ใจเอดส์ รู้เพศศึกษา

วันที่ 7 พ.ย. 2555 )
 
การประชุมวิชาการเนื่องในวันเอดส์โลก "ครูยุคใหม่ ใส่ใจเอดส์ รู้เพศศึกษา” รองศาสตราจารย์วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สถาบันเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการเนื่องในวันเอดส์โลกในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่องครูยุคใหม่ ใส่ใจเอดส์ รู้เพศศึกษา” ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น- ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น ๓ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์แก่ผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบาย การสอน การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง HIV ในโรงเรียน รวมถึงผู้ที่จะมีส่วนร่วมในอนาคต และช่วยในการวางแผน จัดทำแผนป้องกันรักษาเอดส์ในโรงเรียน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การประชุมครั้งนี้เน้น ๔ ภาคส่วนคือ สถาบันเอดส์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงนโยบายสถานการณ์เยาวชน แนวนโยบายเรื่องเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตที่ ๒๕ ทำไมต้องมีเพศศึกษาในโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่องค์การแพธ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพศวิถีในโรงเรียนเปือยน้อย หนองเรือวิทยาคม ประสบการณ์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เกิดปัญหาโรงเรียนมัธยมบัวใหญ่เครือข่ายดูแลช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และการบรรยาย DO and don’t ในการแก้ปัญหาเอดส์เยาวชน นายแพทย์พันธุ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ นิทรรศการสาธิตกระบวนการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้มีการระดมสมอง ปัญหาอุปสรรคในการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริง แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของครูยุคใหม่ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode