กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 7 พ.ย. 2555 )
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น และการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ไปสู่การปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและจริงจังโดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ จากสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น จำนวนการตาย(ข้อมูล ๙ เดือนปี ๒๕๕๕) จำนวน ๒๘๐ ราย เฉลี่ยเดือนละ ๓๒ คน(ปี ๒๕๕๔ ตาย ๔๒๙ ราย) เฉลี่ยเดือนละ ๓๖ ราย อัตราการสวมหมวก ๘๕ % ในเด็กต่ำกว่า ๓๐ % จากการกำเนินการของภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในทานข้าวเล่าเรื่อง ประชุม กรอ.จังหวัด ประชุมคณะทำงานภาคเอกชน คณะทำงานแก้ไขจุดเสี่ยง คณะทำงานสื่อมวลชนในการกระจายข่าวให้ถึงประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสคนขอนแก่นรวมใจสวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน บันทึกในพิพิธภัณฑ์ Ribley ๘,๔๐๐ คันสร้างสถิติสวมหมวกนิรภัยมากที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมหยุดความตายบนถนนมิตรภาพระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ๒ ครั้ง กำหนดขับรถความเร็วไม่เกิน ๖๐ กม./ชม.ตรวจจับด้วยกล้องจับความเร็วอัตโนมัติรณรงค์เทศกาลสงกรานต์/ปีใหม่ เน้นการประชาสัมพันธ์พ.ร.บ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. ๒๕๕๑ การขยายระยะเวลาในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ออกไปอีก ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและกลุ่มวัยแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % .ในพื้นที่ ๕ อำเภอ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode