กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการปฏิบัติงานโครงการชุมชนอุ่นใจ X-RAy ๙๐ วัน

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการเชิงรุก X-ray ๙๐ วัน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประชุมปฐมนิเทศการปฎิบัติงานของคณะทำงานฯ โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนปฏิบัติการเชิงรุก X-ray ๙๐ วัน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและการดำเนินงานของ Command Post บ้านหนองปลาเข็ง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น ตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปี ๒๕๕๖ ให้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นลดความรุนแรง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นายสงคราม ขำต้นวงษ์ผู้อำนวยการ ปปส.ภาค ๔ กล่าวว่า สำนักงานปปส.ภาค ๔ ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นและอำเภอทุกแห่ง ร่วมปฏิบัติการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนจำนวน ๒๖ หมู่บ้าน/ชุมชน(วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖)กำหนดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางแก่ผู้รับผิดชอบ/ผู้สนับสนุนปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย ๒๖ ศูนย์ จำนวน ๑๖๐ คน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่เป้าหมายโดยมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเพสิตดภาค ๔ เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอให้แสดงความคิดเห็นฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายข้อมูลและข่าวกรอง ฝ่ายประสานงานการป้องกันและการบำบัดชุมชน ฝ่ายประสานการปราบปราม ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส..ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode