กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกวดนางสาวขอนแก่น ปี ๒๕๕๕ งานไหมฯชิงเงินรางกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )
 
การประกวดนางสาวขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๕ ในเทศกาลงานไหมฯ ชิงเงินรางวัลเงินสดกว่าสองแสนบาท นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้มีการประกวดนางงามในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๕ ภายใต้ชื่องานว่า การประกวดนางสาวขอนแก่นเพื่อคัดเลือกและเปิดโอกาสให้สตรีไทย ที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นหรือลูกหลานคนขอนแก่น รวมทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียงขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดรอบปฐมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น และรอบตัดสินในคืนวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ เวทีกลางงานเทศกาลไหม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๕ ปี (แต่ไม่ถึง ๒๖ ปีในวันประกวด) กรณีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดขอนแก่นติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกวด ( เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดขอนแก่น บิดามารดามีภูมลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอยการภาคเอกชนมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวด้วยว่า จังหวัดขอนแก่นได้เพิ่มเงินรางวัล โดยนางสาวขอนแก่นปี ๒๕๕๕ จะได้รับเงินรางวัลเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายและมงกุฎ รองอันดับ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย รองอันดับ ๒ รางวัลเงินสด ๓๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพายขวัญใจประชาชน รางวัลเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย ขวัญใจสื่อมวลชน รางวัลเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และปีนี้มีรางวัลพิเศษ รางวัลชุดแต่งกายของผู้ประกวด ชุดราตรี ชุดลำลองที่ออกแบบตัดเย็บด้วยผ้าไหมงดงาม โดเด่น ทันสมัย หลาก สไตล์ที่ชนะเลิศแต่ละชุด รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาทรวมเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท(สองแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดระเบียบและเงื่อนไขการประกวดนางสาวขอนแก่นประจำปี ๒๕๕๕ และดาวน์โหลดเอกสารหรือใบสมัครได้ที่เว็บไซด์จังหวัดขอนแก่นhttp://www.Khonkaenpoc.com มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗, ๐-๔๓๒๓-๙๗๗๐,๐-๔๓๒๓-๖๑๔๘ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode