กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนาเชิงวิชาการสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมประชาชนทุกภาคส่วน

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )
 
การสัมมนาเชิงวิชาการสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น ณ ห้องGRAND Orchid BaLlroom โรงแรมพูลแมนราชาออคิด จังหวัดขอนแก่นโดยประธานรัฐสภากล่าวเปิดประชุมนายวัฒนา เซ่งไพเราะ ประธานอนุกรรมการดำเนินงานด้านรัฐสภาจังหวัด กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหาร-ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักเลขาธิการวุฒิสภา อภิปรายและเสวนาเรื่องสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนหัวข้อ ความเป็นมาและแนวคิด การจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดโดยนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ หัวข้อบทบาทภารกิจของวุฒิสภากับสำนักงานรัฐสภาจังหวัดโดยนายนิคม ไวยรัชพาพานิช ประธานวุฒิสภา และบทบาทภารกิจรัฐสภากับสำนักงานสำนักงานรัฐสภาจังหวัดโดย นายไพจิต ศณีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ความคาดหวังของรัฐสภากับบทบาทภารกิจของสำนักงานรัฐสภาจังหวัด ภาคบ่ายมีการสัมมนาถกแถลงสำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode