TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปริมาณนำในเขื่อนขนาดใหญ่ ๖ เขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังรับนำได้อีกจำนวนมาก

วันที่ 1 พ.ย. 2555
 
ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ เขื่อนใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีกโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ เขื่อนใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีกโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ได้รับรายงานสภาพน้ำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ เขื่อนใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีกโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์ ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑,๐๙๑ .๕๐ ลบ.ม.คิดเป็น ๔๔.๘๙ % เขื่อนน้ำพุง ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๗๙.๗๒ ลบ.ม.คิดเป็น ๔๘.๑๘ % เขื่อนสิรินธร ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑,๔๗๘.๕๐ ลบ.ม.คิดเป็น ๗๕.๑๙ % เขื่อน จุฬาภรณ์ ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑๒๔.๐๙ ลบ.ม.คิดเป็น ๗๕.๗๘ % เขื่อนห้วยกุ่ม ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑๙.๓๔ ลบ.ม.คิดเป็น ๙๕.๕๗% โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. ระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด ๑๘๒ ม.รทก.ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ๑,๐๘๐.๘๙ ลบ.ม ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 93 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode