TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปริมาณนำในเขื่อนขนาดใหญ่ ๖ เขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังรับนำได้อีกจำนวนมาก

วันที่ 1 พ.ย. 2555
 
ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ เขื่อนใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีกโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ เขื่อนใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีกโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ได้รับรายงานสภาพน้ำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ เขื่อนใหญ่ยังสามารถรับน้ำได้อีกโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์ ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑,๐๙๑ .๕๐ ลบ.ม.คิดเป็น ๔๔.๘๙ % เขื่อนน้ำพุง ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๗๙.๗๒ ลบ.ม.คิดเป็น ๔๘.๑๘ % เขื่อนสิรินธร ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑,๔๗๘.๕๐ ลบ.ม.คิดเป็น ๗๕.๑๙ % เขื่อน จุฬาภรณ์ ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑๒๔.๐๙ ลบ.ม.คิดเป็น ๗๕.๗๘ % เขื่อนห้วยกุ่ม ระดับน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่าง๑๙.๓๔ ลบ.ม.คิดเป็น ๙๕.๕๗% โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ ๑,๓๓๙.๘๐ ลบ.ม. ระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด ๑๘๒ ม.รทก.ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าง สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ๑,๐๘๐.๘๙ ลบ.ม ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 358 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode