กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลตำบลวังชัย จังหวัดขอนแก่นชนะเลิศการประกวดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับเขต ปี ๒๕๕๕

วันที่ 24 ต.ค. 2555 )
 
ผลการประกวดโครงการรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ระดับเขต MoPH.MoAC.Rabies Awards ๒๐๑๒
ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกเทศบาลตำบลวังชัย ตำบลวังชัย อำเภอนน้ำพอง เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระดับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโครงการรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ระดับเขต เพื่อประกวดโครงการรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีนายสัตวแพทย์ศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักนักงานปศุสัตว์เขต ๔ พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิจารณาการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๒ หน่วยงาน ในครั้งนี้ นายสัตวแพทย์ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์นพดล วรธงชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้เข้าฟังการตรวจประเมินดังกล่าว โดยมีนายกิตติ ค้าแก่นคูณ นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย และนายประกิต ทองแท่งไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการโครงการรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ระดับเขต โดยเป้าหมายของจังหวัดขอนแก่น จะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์) ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันตรวจพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายหน่วยงานระดับองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ แห่ง และหน่วยงานระดับเทศบาล จำนวน ๔ แห่ง จากจำนวนอปท.ทั้งหมดที่เข้าประกวด ๒๒แห่ง ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบที่มีผลงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๕ (MoPH.MoAC.Rabies Awards ๒๐๑๒) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ และได้ออกไปตรวจพิจารณาตัดสินรอบสุดท้ายในพื้นที่ นั้น คณะกรรมการฯได้ตรวจประเมินและพิจารณา แล้วได้ผลการตัดสิน ดังนี้
๑. หน่วยงานระดับเทศบาลที่มีผลงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๑.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๑.๒ รางวัลดีเด่น ได้แก่ - เทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
- เทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
- เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
๒. หน่วยงานระดับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผลงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
๒.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๒.๒ รางวัลดีเด่น ได้แก่ -องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
-องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode