TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาพัทลุง ระบุพื้นที่พัทลุงอาจมีฝนหนักต่อไปอีก ๒ วัน

วันที่ 8 พ.ย. 2553
 
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเตือนให้ประชาชนเตรียมน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไฟฉาย และเครื่องยังชีพต่าง ๆ เพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมระลอก ๒ นายวิสิทธิ์ วงศ์พิพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจพบ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ หรือ ร่องฝน พาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง อ่าวไทย และ บริเวณจังหวัดพัทลุง ลักษณะดังกล่าวจะยังคงทำให้บริเวณจังหวัดพัทลุง มีฝนตกเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางพื้นที่ ต่อไปอีก ๑ – ๒ วัน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขาบรรทัด ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหล อำเภอตะโหมด อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมอย่างฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง น้ำทะเลหนุน และ โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ ด้านนายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ และกระแสไฟฟ้ารั่วไหล พร้อมให้เตรียมสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพ อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ไฟฉาย เป็นต้น ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ๕ พฤศจิกายน ๕๓
จำนวนคนอ่าน 340 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode