ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย
ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาพัทลุง ระบุพื้นที่พัทลุงอาจมีฝนหนักต่อไปอีก ๒ วัน

วันที่ 8 พ.ย. 2553 )
 
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเตือนให้ประชาชนเตรียมน้ำดื่ม อาหารแห้ง ไฟฉาย และเครื่องยังชีพต่าง ๆ เพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมระลอก ๒ นายวิสิทธิ์ วงศ์พิพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง แจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ตรวจพบ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำ หรือ ร่องฝน พาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง อ่าวไทย และ บริเวณจังหวัดพัทลุง ลักษณะดังกล่าวจะยังคงทำให้บริเวณจังหวัดพัทลุง มีฝนตกเกือบทั่วไปและมีฝนหนักบางพื้นที่ ต่อไปอีก ๑ – ๒ วัน ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขาบรรทัด ที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหล อำเภอตะโหมด อำเภอศรีบรรพต อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอกงหรา อำเภอป่าบอน อำเภอป่าพะยอม บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมอย่างฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม น้ำล้นตลิ่ง น้ำทะเลหนุน และ โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้ ด้านนายวัชรินทร์ ทองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ และกระแสไฟฟ้ารั่วไหล พร้อมให้เตรียมสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพ อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง ไฟฉาย เป็นต้น ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง ๕ พฤศจิกายน ๕๓
จำนวนคนอ่าน 1338 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ