ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน ปี๒๕๕๕

วันที่ 19 ต.ค. 2555 )
 
งานแถลงข่าว ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่าเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ชุมชนย่อย คุ้มวัดและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. ที่สวนสาธารณะ ๒๐๐ปี ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาและสืบสานงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการฟื้นฟูวิถีอีสานเมืองขอนแก่นให้สืบทอดไปจนถึงลูกหลานดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดแถลงข่าวขึ้น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น ที่ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงานเด่นๆ มีการประกวดฮ้านประทีป เป็นหิ้งบูชากลางแจ้ง จุดประดับด้วยไฟประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงออกพรรษาของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีประกวดกระทงประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้า สนใจร่วมงานสอบถามที่เทศบาลนครขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๒ และ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร.๐-๔๓๒๒-๗๗๑๔-๑๖ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 772 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ