TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
งานประเพณีออกพรรษาใต้ประทีปโคมไฟและวิถีอีสาน ปี๒๕๕๕

วันที่ 19 ต.ค. 2555
 
งานแถลงข่าว ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่าเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ชุมชนย่อย คุ้มวัดและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕. ที่สวนสาธารณะ ๒๐๐ปี ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาและสืบสานงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการฟื้นฟูวิถีอีสานเมืองขอนแก่นให้สืบทอดไปจนถึงลูกหลานดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดแถลงข่าวขึ้น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น ที่ห้องประชาสโมสรบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในงานเด่นๆ มีการประกวดฮ้านประทีป เป็นหิ้งบูชากลางแจ้ง จุดประดับด้วยไฟประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงออกพรรษาของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีประกวดกระทงประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้า สนใจร่วมงานสอบถามที่เทศบาลนครขอนแก่น โทร. ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๒ และ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร.๐-๔๓๒๒-๗๗๑๔-๑๖ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 210 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode