ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 ต.ค. 2555 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ภาคีเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งในการต่อยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปบริบทจังหวัดสุโขทัย จากนั้นผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัยในทศวรรษที่ 2 นำโดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
ธนกฤต มาตรแม้น ทีมข่าว สวท.สุโขทัย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รายงาน
จำนวนคนอ่าน 316 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ