TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 ต.ค. 2555
ธนกฤต มาตรแม้น
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ภาคีเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งในการต่อยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปบริบทจังหวัดสุโขทัย จากนั้นผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัยในทศวรรษที่ 2 นำโดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
ธนกฤต มาตรแม้น ทีมข่าว สวท.สุโขทัย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รายงาน
จำนวนคนอ่าน 96 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode