ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 ต.ค. 2555 )
ธนกฤต มาตรแม้น
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ภาคีเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งในการต่อยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปบริบทจังหวัดสุโขทัย จากนั้นผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัยในทศวรรษที่ 2 นำโดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
ธนกฤต มาตรแม้น ทีมข่าว สวท.สุโขทัย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รายงาน
จำนวนคนอ่าน 387 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน