TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 17 ต.ค. 2555
ธนกฤต มาตรแม้น
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
 
วันนี้เวลา 9 นาฬิกา นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ในทศวรรษที่ 2 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพจนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ภาคีเครือข่ายในการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งในการต่อยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดสุโขทัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปบริบทจังหวัดสุโขทัย จากนั้นผู้แทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ได้นำเสนอการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัยในทศวรรษที่ 2 นำโดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
ธนกฤต มาตรแม้น ทีมข่าว สวท.สุโขทัย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 รายงาน
จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode