กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพุทธศักราช 2555

วันที่ 10 ต.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้ (11 ต.ค. 55) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย พันเอกดร.นที ศุภลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กล่าวถึง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงพุทธศักราช 2555 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2555 แล้วนั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุชุมชนที่เคยมาลงทะเบียนเพื่อขอทดลองออกอากาศจำนวน 7,400 สถานี ต้องยื่นเอกสารคำขอเพื่อขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใน 120 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ตามราชกิจจานุเบกษา

          การรับคำขอเพื่อเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงจะเปิดรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 17 มกราคา 2556  โดยการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงมีระยะเวลา 1 ปี และเป็นการแบ่งประเภทของผู้ประกอบกิจการวิทยุออกเป็น 3 ประเภท      ในการเข้าสู่กระบวนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีสาระสำคัญในการประกอบกิจการเหมือนการประกอบกิจการจริงๆ คือ ประเภทวิทยุชุมชน ต้องมีผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตและไม่มีโฆษณาเพื่อหารายได้ ประเภทวิทยุสาธารณะต้องเป็นลักษณะองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ และประเภทวิทยุธุรกิจเป็นนิติบุคคลที่แสวงหากำไรทางธุรกิจได้ โดยการใช้ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ปรับตัวในการเตรียมเข้าสู่ระบบของการให้ใบอนุญาต ซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้ในต้นปี 2557

          และตลอดระยะเวลา 1 ปีในการอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง          ผู้ประกอบกิจการทั้ง 3 ประเภททุกรายต้องอยู่ภายใต้กติกาทางด้านเทคนิค โดย เสาอากาศในการส่งสัญญาณสูงไม่เกิน 60  เมตร กำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ และครอบคลุมพื้นที่ออกอากาศรัศมี        20  กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนได้ในระดับหนึ่ง

          หลังเข้าสู่กระบวนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแล้วคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องพิจารณาเรื่องกำลังส่งและความสูงของเสาอากาศส่งสัญญาณอีกครั้ง ซึ่งกติกาทางด้านเทคนิคของผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภทต้องใช้ความสูงของเสาอากาศส่ง และกำลังส่งแตกต่างกันไป โดยระหว่างที่อยู่ในช่วงทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะดำเนินการตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุ      และอบรมการเป็นผู้ประกาศเพื่อสร้างบุคลากรในระดับพื้นฐานรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบทางเทคนิคอีกด้วย

          อนึ่งสำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการรับเอกสารคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุเทพมหานคร

สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงของท่านพร้อมสถานภาพ ก่อนยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงได้ที่ เว็ปไซต์ www.nbtc.go.th             
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode