กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ๕ ภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 9 ต.ค. 2555 )
 
ป.ป.ช.มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ๕ ภูมิภาค(ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ขอนแก่น สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น ๕ ภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จังหวัดขอนแก่น ยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในภาพรวมของไทย ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมพล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น๕ ภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเน้นย้ำในเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ มีภาคเอกชน ๓ ราย ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์เพเพอร์ จำกัด(มหาชน)จังหวัดขอนแก่น บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุรธานี โดยในพิธีมอบรางวัล นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ในเวลา ๑๓.๐๐ น ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินกิจกรรม ขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน ร่วมกับหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น” มาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประสานความร่วมมือจากหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน เสริมสร้างกระบวนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งได้รับความร่วมมือมาด้วยดีโดยตลอดจากทั้งสององค์กรที่กล่าวมา โดยในปี ๒๕๕๕ สำนักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนหอการค้าไทยในการยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้ประกอบการค้าหรือสมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล เน้นในส่วนของความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณหอการค้าไทย ซึ่งจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ในระดับภูมิภาค๕ ภูมิภาคทั่วประเทศ ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ที่มุ่งหวังว่ารางวัลนี้จะสามารถเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรมและบรรษัทภิบาลแก่ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีต่อไป ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode