ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ “เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”

วันที่ 9 ต.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ดำเนินโครงการ "เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”จัดการอบรมให้กับเยาวชน ครู และนักเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่    ให้นักเรียนในพื้นที่รู้จักการคัดแยกขยะโดยเฉพาะอลูมิเนียม อาทิเช่น ฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ     ฝาแบรนด์ ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม ฝาจุกน้ำดื่มที่ผลิตมาจากอลูมิเนียม กระป๋องน้ำอัดลม        กระป๋องเบียร์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการลดปริมาณการตกค้างขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอะลูมิเนียม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติรู้จักการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสและลดปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอย

 

          ช่องทางการรับบริจาค จัดส่งวัสดุได้ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง        31 ธันวาคม 2555 โดยจ่าหน้าถึง "โครงการเรียกคืนอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน”     กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-298-2048

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี 

จำนวนคนอ่าน 871 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน