ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เยาวชนสถานพินิจอุบลฯกว่าร้อยรวมตัวพัฒนาทักษะชีวิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 29 ต.ค. 2553 )
 
26 ตุลาคม 2553 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี : โครงการละครเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) และแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคมนี้ เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯกว่าร้อยคน รู้จักคุณค่าของตนเอง มีแนวคิดในการใช้ชีวิตที่ดีและเป็นการสร้างกำลังใจเมื่อกลับออกไปสู่สังคมภายนอก
น.ส.อรทัย ครั้งพิบูล ผู้ประสานงานโครงการและกลุ่มสื่อใสวัยทีน กล่าวว่า ผู้ที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในนี้ก็เป็นเด็กและเยาวชนเหมือนกัน ฉะนั้นพวกเขาน่าจะมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆเหมือนกับคนข้างนอก ซึ่งกลุ่มสื่อใสวัยทีนทำงานกับเยาวชนกลุ่มต่างๆมาแล้วเป็นเวลา 4 ปีเต็ม ก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้ในระดับหนึ่ง ครั้งนี้ที่เข้ามาทำงานในสถานพินิจฯอุบลฯ ถือเป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งที่ทีมเรากับทางสถานพินิจเห็นตรงกันว่า เด็กไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ควรได้รับการพัฒนาเช่นกัน เราจึงเริ่มเข้ามาทำกิจกรรมกับกลุ่มเด็กที่นี่ จากเดิมเข้ามาทำกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์คือเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละเพียง 3 ชั่วโมง จึงมองเห็นปัญหาว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ต่อเนื่องกัน เด็กจึงไม่ค่อยเข้าถึงและมีเวลาน้อย อีกทั้งกลุ่มเด็กก็มีการหมุนเวียนเข้ามาจึงไม่ได้อะไรมาก ฉะนั้นทางสถานพินิจจึงมาคุยว่าน่าจะจัดเป็นรูปแบบค่าย 3 วันน่าจะได้อะไรมากกว่าจึงเกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น น.ส.อรทัยยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนของที่นี่ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ตัวเอง เรียนรู้ผู้อื่น เห็นคุณค่าและบทบาทของตัวเองที่ควรปฏิบัติในสังคม และจะต้องไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยใช้รูปแบบของละครเข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรม นอกจากนั้นยังสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องเพศที่เหมาะสมให้กับพวกเขาด้วย นายเกษมสันต์ อัมพันธ์ ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การเข้ามาทำกิจกรรมของกลุ่มสื่อใสวัยทีนเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีในสถานพินิจมาก่อน ที่ผ่านมาทางสถานพินิจเองก็พยายามจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอหน้ากันอยู่ทุกวันแล้วก็เป็นได้ ฉะนั้นเมื่อมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กและเยาวชนของเราควรที่จะตักตวงเอาความรู้ที่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนานให้มากที่สุด สำหรับกิจกรรมในค่ายครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเกมสนุกสนานที่แฝงไว้ด้วยข้อคิดในการดำเนินชีวิต เช่น เกมอุดรูรั่ว จะแบ่งกลุ่มเด็กออกมาช่วยกันเอานิ้วอุดรูขวดน้ำที่รั่วเอาไว้ เพื่อเติมน้ำลงไปให้เต็ม ให้แง่คิดถึงเรื่องการเห็นคุณค่าของตนเอง เพราะนิ้วของทุกคนมีค่าในการช่วยกันอุดรูรั่วเช่นเดียวกับเมื่อตอนออกไปสู่สังคมภายนอกที่ทุกคนมีค่าเสมอ หากทำตัวให้มีค่า หรืออีกหลายเกมที่ให้ข้อคิดในการรู้จักรักครอบครัว รู้จักความรักที่แท้จริง รู้เท่าทันสื่อหรือรู้จักแก้ปัญหา เป็นต้น ศสอ. / รายงาน--
สุชัย เจริญมุขยนันท
สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.)
493 ถ.สรรพสิทธิ์
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
T : 0 4524 2654
F : 0 4526 2578
M : 0 8187 86440
http://www.sangsook.net/
http://www.cleanradio925.com/
www'childesan.net

Twitter : suchainews
จำนวนคนอ่าน 1325 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน