กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักวิทยบริการราชภัฏโคราช ปลุกกระแสการอ่าน อย่างสร้างสรรค์ในงาน ARC Mini Show and Share 2012

วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประกวดและ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมการจัดการความรู้ : ARC Mini Show and Share 2012 "Towards Reading University & ASEAN Citizenship With Reading by Books and ICT" สู่มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน พร้อมก้าวผ่านสู่ความ เป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการอ่านผ่านหนังสือ และ ICT ณ หอประชุม อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล เป็นประธาน และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน" อย่างเป็นทางการ จากนั้นได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน และมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ " อ่านทั่วมหาวิทยาลัยอ่านได้ทุกที่" และมอบโล่รางวัลให้แก่ หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "สู่ความเป็น พลเมืองอาเซียนด้วยการอ่านผ่านหนังสือและไอซีที" โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน และผู้เชี่ยวชาญด้าน อาเซียน โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะก่อให้เกิด องค์ความรู้ทางด้านการอ่านผ่านทางหนังสือ และไอซีที ซึ่งจะสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode