สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ถ.ดำรงรักษ์ สนใจติดต่อ 0-2354-7528 (22/04/2557) / ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> การศึกษา
สำนักวิทยบริการราชภัฏโคราช ปลุกกระแสการอ่าน อย่างสร้างสรรค์ในงาน ARC Mini Show and Share 2012

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประกวดและ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมการจัดการความรู้ : ARC Mini Show and Share 2012 "Towards Reading University & ASEAN Citizenship With Reading by Books and ICT" สู่มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน พร้อมก้าวผ่านสู่ความ เป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการอ่านผ่านหนังสือ และ ICT ณ หอประชุม อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล เป็นประธาน และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน" อย่างเป็นทางการ จากนั้นได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน และมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ " อ่านทั่วมหาวิทยาลัยอ่านได้ทุกที่" และมอบโล่รางวัลให้แก่ หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "สู่ความเป็น พลเมืองอาเซียนด้วยการอ่านผ่านหนังสือและไอซีที" โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน และผู้เชี่ยวชาญด้าน อาเซียน โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะก่อให้เกิด องค์ความรู้ทางด้านการอ่านผ่านทางหนังสือ และไอซีที ซึ่งจะสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009
จำนวนคนอ่าน 353 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ