TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สำนักวิทยบริการราชภัฏโคราช ปลุกกระแสการอ่าน อย่างสร้างสรรค์ในงาน ARC Mini Show and Share 2012

วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประกวดและ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมการจัดการความรู้ : ARC Mini Show and Share 2012 "Towards Reading University & ASEAN Citizenship With Reading by Books and ICT" สู่มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน พร้อมก้าวผ่านสู่ความ เป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยการอ่านผ่านหนังสือ และ ICT ณ หอประชุม อนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์สะอาดศรี คงนิล เป็นประธาน และเปิดตัวตราสัญลักษณ์ "มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน" อย่างเป็นทางการ จากนั้นได้มอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน และมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ " อ่านทั่วมหาวิทยาลัยอ่านได้ทุกที่" และมอบโล่รางวัลให้แก่ หน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "สู่ความเป็น พลเมืองอาเซียนด้วยการอ่านผ่านหนังสือและไอซีที" โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน และผู้เชี่ยวชาญด้าน อาเซียน โดยได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้จะก่อให้เกิด องค์ความรู้ทางด้านการอ่านผ่านทางหนังสือ และไอซีที ซึ่งจะสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009
จำนวนคนอ่าน 20 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode