กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมประชุมโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ

วันที่ 14 ก.ย. 2555 )
 
นายประยุทธ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด ดำเนินการศึกษา โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ ประกอบด้วย จุดตัดทางรถไฟสายทาง นฐ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 346 – ศาลายา อำเภอบางเลนและอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, จุดตัดทางรถไฟสายทาง นฐ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 3233-บ้านธรรมศาลา อำเภอเมือง และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, จุดตัดทางรถไฟสายทาง นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และจุดตัดทางรถไฟสายทาง สค.2032 แยกทางหลวงหมายเลข 35-บ้านโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจากกรมทางหลวงชนบท มีแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ บนถนนภายใต้เขตความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ ในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัดและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านอำนวยความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัด ระหว่างถนนของกรมทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ ให้การเดินทางผ่านจุดตัดดังกล่าวมีความปลอดภัย โดยสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการชนของรถยนต์และรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง ทั้งการเดินทาง ทางถนนและทางรถไฟ นอกจากนี้ยังช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการขนส่งของประชาชน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม กล่าวอีกว่า กรมทางหลวงชนบท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการและสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟ ปี 2555 กลุ่มที่ 4 โดยกำหนดวันละ 2 เวที ในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวทีที่ 1 เริ่มเวลา 09.30 น. ณ วัดเสถียรรัตนราม ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี และเวทีที่ 2 เริ่มเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมืองนครปฐม ส่วนในวันที่ 20 กันยายน 2555 เวทีที่ 1 เริ่มเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล และเวทีที่ 2 เริ่มเวลา 13.30 น. ณ ห้องพรรณทิพย์ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ตำบล องค์กรเอกชนและประชาชน รับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการ ตลอดจนวัตถุประสงค์และแนวทางการศึกษา(สุชาดา พรหมจำรัส/13 กย.55)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode