กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปปส.ภาค ๔ สัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 13 ก.ย. 2555 )
 
ปปส.ภาค ๔ จัดโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนป.ป.ส.ภาค ๔สัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นและประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวนกว่า 80 คน เผยแพร่ผลงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฏหมาย ป.ป.ส.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาตามโครงการสัมนาสื่อมวลชน ปปส.ภาค.๔ โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสภาพปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในปัจจุบัน ร่วมกันจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ ปปส.ภาค.๔ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหายาเสพติดที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังมี ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นและประชาสัมพันธ์จังหวัด จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันพบว่า สถานการณ์ด้านยาเสพติด การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก กลุ่มนักค้ายาเสพติดพื้นที่ตอนในยังคงนำยาเสพติดที่มีปริมาณมากมาพักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะจำหน่ายได้ตลอดเวลา มีความขยายตัวของผู้เสพยาเสพติดเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ยาเพสเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะเห็นว่าปัญหาสำคัญเรื่องตัวยาบ้า ผู้ค้าผู้เสพ ผลกำไรจากยาเสพติด สิ่งแวดล้อม จึงเน้นกลยุทธ ๗ แผนปฏิบัติการ ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง โดยเฉพาะปัญหาไอซ์ ยาบ้า กัญชา ในรอบปีที่ผ่านมาปปส.แจ้งสถิติจับยาบ้าได้กว่า ๔,๙๖๖,๘๒๔ เม็ด กัญชา ๑๐,๔๖๑ กิโลกรัม ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode