ข่าวฝาก >> การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet ) เพื่อการเรียนการสอน ระยะที่ 1 จำนวน 1,280 เครื่อง

วันที่ 12 ก.ย. 2555 )
สนง.เขตพื้นที่อ่างทอง
 
จำนวนคนอ่าน 281 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ