กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธนาคารออมสินจัดเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดปทุมธานี สาขาตลาดพูนทรัพย์

วันที่ 11 ก.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้ (11 ก.ย. 55) เวลา09.00 น. นายสุวัฒน์  จันทรท่าจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดพูนทรัพย์  ณ ธนาคารออมสินสาขาพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ เลขที่ 136/8 – 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

          ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ประหยัดและรู้จักการเก็บออมอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ส่งเสริมทั้งด้านการออมและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนระดับฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาธุรกิจและบริการ ขยายช่องทางการให้บริการด้วยการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึงแก่ประชาชน

          ธนาคารออมสิน สาชาตลาดพูนทรัพย์ นับเป็นสาขาลำดับที่ 897 เปิดให้บริการอย่างครบวงจร การให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว บัตรออมสินวีซ่า เดบิต และธุรกรรมทางการเงินด้านอื่น ๆ พนักงานที่ปฏิบัติการ ในสาขาตลาดพูนทรัพย์ ดังนี้ ผู้จัดการสาขา นางสาวมณฑา  ยมนา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา นางบำรุง  เนียมหอม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานในสาขานี้ รวม 11 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode