ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธนาคารออมสินจัดเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดปทุมธานี สาขาตลาดพูนทรัพย์

วันที่ 11 ก.ย. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          วันนี้ (11 ก.ย. 55) เวลา09.00 น. นายสุวัฒน์  จันทรท่าจีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เป็นประธานพิธีเปิดธนาคารออมสิน สาขาตลาดพูนทรัพย์  ณ ธนาคารออมสินสาขาพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ เลขที่ 136/8 – 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

          ธนาคารออมสินได้รับพระราชทานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ประหยัดและรู้จักการเก็บออมอย่างถูกต้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ส่งเสริมทั้งด้านการออมและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนระดับฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาธุรกิจและบริการ ขยายช่องทางการให้บริการด้วยการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึงแก่ประชาชน

          ธนาคารออมสิน สาชาตลาดพูนทรัพย์ นับเป็นสาขาลำดับที่ 897 เปิดให้บริการอย่างครบวงจร การให้บริการด้านเงินฝาก สินเชื่อ ธุรกิจสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว บัตรออมสินวีซ่า เดบิต และธุรกรรมทางการเงินด้านอื่น ๆ พนักงานที่ปฏิบัติการ ในสาขาตลาดพูนทรัพย์ ดังนี้ ผู้จัดการสาขา นางสาวมณฑา  ยมนา ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา นางบำรุง  เนียมหอม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานในสาขานี้ รวม 11 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จำนวนคนอ่าน 1578 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ