กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
รพ.นครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 30 ส.ค. 2555
โรงพยาบาลนครปฐม
 
   นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
      -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ
     -เพศหญิง
     -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)    
     -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ผ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ในวัน เวลา ราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkpthospital.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-254285
 ...........................................


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode