TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
รพ.นครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 30 ส.ค. 2555
โรงพยาบาลนครปฐม
 
   นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
      -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ
     -เพศหญิง
     -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)    
     -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ผ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ในวัน เวลา ราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkpthospital.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-254285
 ...........................................
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode