TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าว >> รับสมัครงาน
รพ.นครปฐมเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

วันที่ 30 ส.ค. 2555
โรงพยาบาลนครปฐม
 
   นายจินดา แอกทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
      -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ
     -เพศหญิง
     -อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)    
     -มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
     สำหรับวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ผ่ายการเจ้าหน้าที่อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการชั้น 4โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2555 ในวัน เวลา ราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkpthospital.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034-254285
 ...........................................
จำนวนคนอ่าน 205 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode