กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดประชุมผู้บริหารองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕)

วันที่ 30 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

          เมื่อเวลา(09.30น.)วันนี้(30 ส.ค. 55) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายขจรศักดิ์  สิงโตกุล) เป็นประธาน จัดประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2555           (ครั้งที่ ๘/2555) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

          ระเบียบวาระสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวังป้องกัน สถานการณ์ โรคมือ เท้า ปาก และการป้องกัน การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ รายงานสถานการณ์เรื่องน้ำท่วม และการป้องกัน ความก้าวหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รายงานคดีอุกฉกรรจ์เดือนสิงหาคม

การจัดการประชุมระเบียบวาระประจำเดือนครั้งนี้เพื่อสรุปสถานการที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดปทุมธานีเพื่อความรู้ความเข้าใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน

          พิธีการมอบโล่รางวัลและเงินการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ปี๒๕๕๕ จำนวน ๗ รางวัล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๒๖ ราย

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode