กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการแก้ไชปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือน

วันที่ 28 ส.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ส.ค. 55  นาย ธงชัย บุตรนุชิต พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจน ระดับครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงานบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นคาร์ลอส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

          จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ในปี 2555 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี กำหนดเป้าหมายจากครัวเรือนที่มีรายได้ระหว่าง 23,000 – 23,500 บาท จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2554  จำนวน 1,122 ครัวเรือน เป็นเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยดำเนินงานในลักษณะบูรณาการ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนถึงระดับจังหวัด ด้วยกระบวนการแก้จน 4 กระบวนการ ประด้วย กระบวนการชี้เป้าชีวิต กระบวนการจัดทำแผนที่ชีวิต กระบวนการบริหารจัดการชีวิต และกระบวนการดูแลชีวิต ซึ่งจากการดำเนินงานในกระบวนการชี้เป้าชีวิตทำให้สามารถกลั่นกรองข้อมูลครัวเรือนยากจนจากการทำเวทีประชาคม และการเยี่ยมเยียน ครัวเรือนพบว่าครัวเรือนยากจนเป้าหมายในปี 2555 จำนวน 68 ครัวเรือน จำแนกเป็นครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ จำนวน 36 ครัวเรือน และเป็นครัวเรือนที่ควรให้การสงเคราะห์ 32 ครัวเรือน

          ซึ่งมีผลการดำเนินงานโดยสามารถยกระดับครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์  ปี 2555 – 2559 ในระดับไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีต่อคน จำนวน 29 ครัวเรือน คงเหลือครัวเรือนที่มีรายได้ ระหว่าง 25,000 – 29,999 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 7 ราย และครอบครัวยากจนที่สมควรสงเคราะห์

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode