กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวราชภัฏนครราชสีมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 20 ส.ค. 2555 )
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา นอกจากการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมาแล้วนั้น พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานโล่รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ราชภัฏนครราชสีมา มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว และจากพระภารกิจ ในด้านการศึกษาที่เด่นชัดนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2540-2541 ดังนั้น ในวาระที่สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดนิทรรศการ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550กรุงเทพมหานคร ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยวาระมหามงคลนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงร่วมใจกันจัดนิทรรศการ"พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวราชภัฏนครราชสีมา" เพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจ ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเพื่อ ร่วมเฉลิม พระเกียรติในวาระอันมหามงคลนี้
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร.044-009009เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode