TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
“วิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”

วันที่ 17 ส.ค. 2555
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์ใหม่ อาคาร 32 และบริเวณโดยรอบ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 08.45 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน หลังจากที่ประธานในพิธีได้ถวายเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมกับร่วมชมนิทรรศการกับเหล่าคณาจารย์และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งภายในงานก็ได้จัดให้มีการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ อาทิ สนุกกับฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ นานาเคมี การแข่งขันวาดภาพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวด Science Show เป็นต้น
จำนวนคนอ่าน 225 คน จำนวนคนโหวต 0 คน



© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode